Gratis levering på hele webstedet
Gratis levering på hele webstedet
Min kurv

image
SKU :

Ved at validere dine køb, vil du blive debiteret med beløbet for din ordre

I reservation


Total pris) 0,00 kr

Angiv bestilling Fortsætte med at handle

GTC
cazeboo


 Download PDF

Disse generelle vilkår og betingelser for salg (herefter "T&C'erne") er udbydes af firmaet HOORTRADE, et forenklet aktieselskab med kapital på 7.500 euro, registreret hos Lyon Trade and Companies Tilmeld dig under nummer 878 143 601 og hvem har hjemsted på 83/85 boulevard du parc de l'Artillerie i LYON (69007) (i det følgende benævnt "HOORTRADE").

Via dens hjemmeside, der er tilgængelig på URL-adresserne www.cazeboo.fr/ - www.cazeboo.be/ - www.cazeboo.it/ - www.cazeboo.es/ - www.cazeboo.de/ - www.cazeboo.nl/ - www.cazeboo.pl/ - www.cazeboo.lu/ - www.cazeboo.pt/ - www.cazeboo.at/ - www.cazeboo.ie/ - www.cazeboo.dk/ - www.cazeboo.fi/ - www.cazeboo.se/ - www.cazeboo.co.uk/ - www.cazeboo.cz/ - www.cazeboo.gr/ - www.cazeboo.hr/ - www.cazeboo.hu/ - www.cazeboo.lt/ - www.cazeboo.lv/ - www.cazeboo.ro/ - www.cazeboo.si/ - www.cazeboo.sk/, (herefter kaldet "Site"), tilbyder HOORTRADE katalogsalg af forbrugsvarer dedikeret til indendørs og udendørs installation (herefter "produkterne"), (herefter "webstedet"), HOORTRADE tilbyder salg af produkter dedikeret til indendørs og udendørs installation (herefter "Produkterne"), til enhver køber, fysisk person, der handler til formål udenfor omfanget af hans erhvervsmæssige aktivitet og hjemmehørende på fransk område eller i en medlemsstat i Den Europæiske Union (i det følgende benævnt "kunden").

Hver kunde anerkender at have læst, på en læsbar og forståelig måde måde, disse T&CS samt alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelse af disse i overensstemmelse med artikel L.111-1 til L.111-8 og L.221 -5 i forbrugerlovgivningen, forud for indgåelse af enhver kontrakt med HOORTRADE.

1. ANVENDELSE OG HÅNDHÆVELSE AF T&C'erne

 • 1.1 Disse T&CS gælder, uden begrænsning eller forbehold, for enhver ordre af produkter placeret på webstedet af kunden.
 • 1.2 Disse T&C'er har til formål at definere betingelserne for bestilling Produkter på webstedet samt de respektive rettigheder og forpligtelser af hver af parterne i forbindelse med leveringen af Produkterne.
 • 1.3 Medmindre andet er skriftligt aftalt af parterne, gælder disse vilkår og betingelser forrang frem for modstridende klausuler fra generelle vilkår og betingelser tidligere udarbejdet og offentliggjort på webstedet. De gælder for udelukkelse af enhver anden aftale.
 • 1.4 Disse vilkår og betingelser anses for at være en integreret og væsentlig del af kontrakten indgået mellem HOORTRADE og hver af dets kunder. De er tilgængelige til enhver tid på webstedet.
 • 1.5 Disse T&CS meddeles systematisk til Kunden under validering af hans ordre, hvilket indebærer den fulde og uforbeholdne accept af disse T&CS. Denne accept består i at sætte kryds ved tilsvarende boks til dette formål. Afkrydsning af dette felt er anses for at have samme værdi som en håndskrevet underskrift fra Kunde.
 • 1.6 HOORTRADE forbeholder sig retten til at ændre og/eller tilpasse disse T&C'er på når som helst. I dette tilfælde er det kun den version, der er gældende på dagen for ordre på webstedet er gyldigt gældende for kunden.
 • 1.7 Det faktum, at HOORTRADE ikke på et givet tidspunkt benytter sig af nogen af bestemmelserne i disse T&CS kan ikke fortolkes som en dispensation at benytte sig af dem senere.
 • 1.8 HOORTRADE opfordrer hver kunde til at læse disse T&C'er omhyggeligt, for at print dem og/eller gem dem på et hvilket som helst holdbart medium, før du placerer en bestilling af produkter på webstedet.

2. OPRETTELSE/HOLDELSE AF EN PERSONLIG KUNDEKONTO

 • 2.1 Oprettelse og/eller besiddelse af en personlig kundekonto er en nødvendig og obligatorisk forudsætning for at validere en ordre til Produkter på webstedet.
 • 2.2 Kunden kan oprette sin personlige konto:
  • Fra hans første besøg på webstedet eller på et hvilket som helst andet tidspunkt i løbet af en efterfølgende besøg på webstedet fra fanen, der er beregnet til dette formål og tilgængelig på alle siderne på webstedet.
  • Når han afgiver sin ordre på webstedet, efter at have valgt Produkter han ønsker at bestille og validerede sin "kurv".
 • 2.3 For at oprette sin personlige konto skal Kunden oplyse alle de nødvendige oplysninger om ham, idet det præciseres, at enhver ufuldstændig kontooprettelse kan ikke valideres. Det valgte login af kunden kan ikke ændres. I tilfælde af en fejl skal Kunden skal genskabe en konto, idet det angives, at det ikke er det muligt at overføre data fra en konto til en anden konto.
 • 2.4 HOORTRADE kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for en fejl fra kunden i sin e-mail, der fører til manglende modtagelse af meddelelser fra HOORTRADE vedrørende opfølgningen af hans bestille.

3. PLACERING AF EN ORDRE PÅ SIDEN

 • 3.1 Enhver bestilling af produkter foretages nødvendigvis via webstedet. HOORTRADE stræber efter at give den mest trofaste mulige visuals og beskrivelser af produkterne. Men da disse billeder og illustrative tekster er ikke kontraktmæssige, kunden kan ikke engagere sig i HOORTRADEs ansvar i denne henseende.
 • 3.2 HOORTRADE accepterer ingen ordre på skræddersyede produkter, der er ikke præsenteret på webstedet.
 • 3.3 Forudsat at dette udtrykkeligt tilbydes af HOORTRADE på webstedet, Kunden kan: Forudbestille et Produkt, der er udsolgt og ved at være genopbygget. Bestil et produkt på lager. I disse to tilfælde er Kunden skal betale det fulde beløb for ordren på webstedet på tidspunktet for hans bestille eller forudbestille.
 • 3.4 Kunden vælger direkte på webstedet det eller de produkter, han ønsker at bestille og kan til enhver tid få adgang til siden "Min kurv" for at se de valgte produkter og valider dem for at placere hans bestille.
 • 3.5 Kunden skal under alle omstændigheder oprette forbindelse til sin personlige konto, hvis han ikke har gjort det på forhånd, eller i modsat fald, skal du oprette en konto for at afgive sin ordre på webstedet. Som en del af færdiggørelsen af sin ordre, vil han blive bedt om at give yderligere oplysninger vedrørende især hans telefonnummer for at lette aftaler om levering af hans Produkter, samt levering og faktureringsadresse. af hans ordre. I den forbindelse kan Kunden evt ikke anmode om levering af Produkterne bestilt i et andet land end den, hvor han oprettede sin personlige konto. Visse byer el byer er udelukket fra levering (se bilag 2 til disse T&CS). I enhver begivenhed, skal alle ordrer være behørigt udfyldt og skal indeholde oplysninger, der er strengt nødvendige for ordren. Kunden er ansvarlig for sandheden, nøjagtigheden og relevansen af dataene stillet til rådighed. HOORTRADE kan således ikke holdes ansvarlig i tilfælde af forsinket levering på grund af en unøjagtig eller ufuldstændig leveringsadresse.
 • 3.6 Kunden kan foretage ændringer, rettelser, tilføjelser eller endda annullere hans ordre, indtil den er valideret på ordreoversigtssiden, før betaling.
 • 3.7 Før kunden fortsætter med valideringen af sin ordre skal læse disse T&C'er og acceptere dem i deres helhed og uden reservation.
 • 3.8 Efter validering af hans ordre og oplysningerne vedrørende levering, skal Kunden vælge betalingsmetode for sin ordre i den plads, der er reserveret til dette formål, skal du tilføje enhver rabatkode, han har, valider derefter betalingen.
 • 3.9 Kontrakten er endeligt indgået mellem HOORTRADE og Kunden, når ordrebekræftelsen er modtaget af sidstnævnte. Denne ordrebekræftelse indeholder disse T&C'er i PDF-version. Finalen ordre kan ikke være genstand for nogen annullering, hel eller delvis, på kundens del, undtagen udøvelse af fortrydelsesretten fastsat i artikel 7. Følgelig skal der i tilfælde af fejl i ordren eller duplikatet, skal Kunden henvende sig til HOORTRADE, der evt tillade eventuelt tilbagetrækning af ordren inden levering. I sådan en i tilfælde af, at fortrydelsesomkostningerne angivet i stk. 7 betales pr kunden.
 • 3.10 Enhver anmodning vedrørende en ordre skal sendes til HOORTRADE via kontaktformularen dedikeret til dette formål på webstedet, tilgængelig via kundens personlige konto.

4. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

PRODUKTPRISER

 • 4.1 Adgang til webstedet og til præsentationen af produkterne er gratis. Kun bestillingen af et eller flere produkter vil være underlagt betaling fra sidstnævnte.
 • 4.2De gældende priser er dem, der gælder på ordredagen den webstedet af kunden.
 • 4.3 Priserne på produkterne og eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med rækkefølge er angivet på en klar og forståelig måde på resumé af

BETALINGSBETINGELSER

 • 4.4 Priserne vil blive faktureret på grundlag af de gældende takster pr tidspunktet for bestillingen. En faktura, der opsummerer alle de bestilte produkter af kunden samt deres respektive omkostninger vil være systematisk sendes til Kunden.
 • 4.5 Kunden betaler prisen for sin ordre direkte på Site, i henhold til betalingsmetoden og muligheden valgt ved placering hans ordre, og dette i overensstemmelse med den herfor fastsatte proces formål. Afhængigt af hans bopælsland, forskellig betaling metoder tilbydes af HOORTRADE til kunden:

  • Ved betaling af en ordre eller en forudbestilling med CB/Mastercard/Visa/Paypal/ SOFORT / GIROPAY / BANCONTACT / IDEAL / PRZELEWY24 / EPS / FINTECTURE, kunden debiteres når afgivelse af ordren eller forudbestillingen.
  • I tilfælde af betaling for en ordre eller forudbestilling med betalingsløsningen i 3 rater eller 4 rater med kreditkort, service leveret af ALMA (Alma SAS selskab), beliggende på 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine og registreret hos RCS Nanterre under nummer 839 100 575, debiteres Kunden straks for den første månedlige betaling ved afgivelse af ordre eller forudbestilling. Afhængigt af den valgte løsning vil månedlige betalinger blive fratrukket hver måned, på årsdagen for underskrivelsen af salgskontrakten, indtil fuld refusion fastsat på tidspunktet for validering af ordren. HOORTRADE optræder på ingen måde som långiver i henhold til artikel L.311-1 i forbrugerloven. Ethvert afslag på at give kredit af Alma for en ordre kan resultere i, at den annulleres. Enhver opsigelse af de T&C'er, som binder Kunden og HOORTRADE, resulterer i opsigelse af T&C'erne eller kreditkontrakten mellem Alma og Kunden. Betaling i tre/fire rater er tilgængelig via vores partner Alma. Betalingssikkerhed sikres af ALMA og dets tjenesteudbydere. Alle betalinger er beskyttet af 3D Secure. Mængde af køb: Kun køb mellem €50 og €4.000 er berettiget til betaling med Alma Gebyrer: Ved at betale i flere rater med Alma, betaler Kunden juridiske administrationsgebyrer, som er angivet på tidspunktet for afgivelse af ordren. Alma er en telefonbetalingsansvarlig og udsteder et elektronisk certifikat, der vil tjene som bevis for beløbet og datoen for transaktionen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1316 ff. i den civile lovbog
 • 4.6 Kunden er informeret om, at HOORTRADE ved enhver betaling anvender en sikkert betalingssystem administreret af de autoriserede betalingsudbydere KASSE og PAYPAL.
 • 4.7 Manglende betaling på forfaldsdatoen sker automatisk uden forudgående betaling åbningsskrivelse og automatisk, resultere i suspension eller ugyldiggørelse af kundens ordre, uden at det berører andre fremgangsmåde.

5. LEVERING AF PRODUKTERNE

 • 5.1 Produkterne bestilt på webstedet leveres med alle tilhørende bruger- og installationsvejledning. Disse dokumenter kan også sendes til Kunden på dennes anmodning. Kunden er informeret at i tilfælde af en ordre på et Produkt leveret i flere pakker, er de tilsvarende opslag kun indsat i én af de pakker leveret.
 • 5.2 Kunden informeres om, at Produkterne leveres ved hjælp af midler fra et luftfartsselskab, der er autoriseret til dette formål. Der tilbydes levering.
 • 5.3 Medmindre andet er angivet på webstedet under bestillingsprocessen eller i beskrivelsen af de bestilte produkter (især i tilfældet af reservation eller forudbestilling af et Produkt), forpligter HOORTRADE sig til afsende de nævnte produkter inden for 72 arbejdstimer. fra bekræftelsen af ordren. Deadlines, der annonceres på siden, er i overensstemmelse med vores autoriserede transportørers praksis. Under alle omstændigheder Bestilte produkter vil blive leveret inden for en periode på højst tredive (30) dage efter indgåelsen af kontrakten eller inden for perioden aftalt med kunden. Forudbestillinger giver kunden reservation af varelageret, der modtages.
 • 5.4 Levering sker på den af Kunden angivne adresse. HOORTRADE har ikke mulighed for at ændre adressen efter validering af ordren. Kundens eventuelle fravær i løbet af leveringsaftale aftalt med transportøren, herunder i arrangementet af en fejl i leveringsadressen og/eller problemer med at kontakte kunden, vil for HOORTRADE svare til et afslag fra Kunden skal tage produkterne i besiddelse. I et sådant tilfælde, HOORTRADE vil være berettiget til at fakturere Kunden for hele eller dele af meromkostninger i forbindelse med behovet for at gennemføre en ny levering af produktet/produkterne, som kunden vil være blevet informeret om på forhånd.
 • 5.5 I tilfælde af at kunden ikke modtager produktet/produkterne bestilt, uden nogen begrundelse sendes til HOORTRADE, HOORTRADE forbeholder sig ret til at fakturere Kunden for bøder beregnet i i overensstemmelse med returomkostningstabellen 7.7).
 • 5.6 Ved levering sørger Kunden for straks at kontrollere antal afleverede pakker og deres stand. Kunden kan evt nægte en pakke på leveringstidspunktet, hvis han bemærker en anomali vedrørende leveringen (beskadiget, beskadiget eller åben pakke, ødelagt eller beskadigede produkter osv.). I tilfælde af manglende pakke som led i leverancen, skal kunden anmelde det på følgesedlen, at nævne referencen på den manglende pakke, og tage i besiddelse af de andre pakker. Hvis produktet/produkterne bestilt af kunden har blevet beskadiget eller beskadiget under deres transport til det aftalte sted af levering eller i mangel af en eller flere pakker, skal Kunden bydende nødvendigt at formulere, ved levering, enhver brugbar, præcis og begrundet forbehold med hensyn til den følgeseddel, som den transportør. Disse forbehold skal formuleres på en klar og detaljeret måde måde (omtale af de manglende eller beskadigede pakker og antallet bekymret blandt de leverede pakker, beskrivelse af problemet stødt på og den deraf følgende skade). Generelle formuleringer, som f.eks "underlagt åbning" eller "underlagt verifikation eller opgørelse af pakke" udgør ikke præcise og begrundede forbehold som forventes af HOORTRADE og har ingen værdi.
 • 5.7 Kunden er behørigt informeret om, at hverken transportøren eller HOORTRADE kan holdes ansvarlig for modtagelse af pakker af en person, der er autoriseret af kunden, og som vil acceptere levering uden forbehold. HOORTRADE skal under alle omstændigheder informeres om en sådan situation så hurtigt som muligt for at give den mulighed for at kontakte berørte transportør og fastlægge den opfølgning, der skal gives på ordren leveret. Som sådan bliver Kunden bedt om at dokumentere problemerne stødt på (foto, kommentarer til følgesedlen) mhp lette behandlingen af returneringer med transportøren. I fraværet af eventuelle forbehold foretaget ved levering, anerkender kunden at have modtaget Produkter i overensstemmelse med hans ordre og tilsyneladende god stand, uden at det berører Kunden efterfølgende benytter sig af de juridiske garantier, der gælder med forbehold af opfyldelse af betingelserne. påkrævet.
 • 5.8 Hvis Kundens pakke returneres til HOORTRADE pga. en uregelmæssigheder eller skader, vil sidstnævnte kontakte kunden ved modtagelsen af returpakken for at spørge ham, hvad han skal gøre med sin ordre. Hvis Kunden har ved en fejl afvist pakken, han kan anmode om det returneres ved først at betale omkostningerne vedrørende den nye forsendelse, som vil blive meddelt ham. Disse omkostninger skal også betales for bestillinger for hvilket forsendelsesomkostningerne blev tilbudt, da ordren blev afgivet.
 • 5.9 Enhver forsinkelse i leveringen i forhold til dato eller frist oplyst til Kunden ved bestilling eller, i mangel af angivelse af dato eller forsinkelse under ordren, mere end tredive (30) dage fra kontraktens indgåelse kan føre til løsning af salget på Kundens initiativ, efter skriftlig anmodning fra denne ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen, hvis efter at have pålagt HOORTRADE at foretage leveringen, har han ikke efterkommet. Det Kunden vil herefter senest få refunderet alle indbetalte beløb inden for fjorten (14) dage efter datoen for kontrakten opsagt. Denne klausul er ikke beregnet til at gælde, hvis forsinkelsen levering skyldes et tilfælde af force majeure.

6. INVENTATOR FØR SAMLING

Efter levering af sin ordre og før enhver anmodning om HOORTRADE's eftersalgsservice, skal Kunden sikre sig, at han har kontrolleret alt de dele, der er indeholdt i de leverede pakker og dette inden for et maksimum periode på fjorten (14) kalenderdage. Denne fuldstændige verifikation er bydende nødvendigt for at begrænse den multiple anvendelse af HOORTRADE's eftersalgsservice og dermed give HOORTRADE mulighed for at reagere på Kundens anmodning(er) fremsat på én gang og så hurtigt som muligt. Ellers kan HOORTRADEs svartider blive forlænget.

7. FORTRYDELSESRET

 • 7.1 Kunden har en periode på fjorten (14) klare dage fra modtagelsen af produkterne for at udøve sin fortrydelsesret fra HOORTRADE, under de gældende juridiske betingelser, der henvises til i forbrugerlovgivningen, uden at skulle begrunde nogen grund eller betale bøder.
 • 7.2 Såfremt han agter at udnytte sin fortrydelsesret, skal Kunden skal informere HOORTRADE om sin beslutning om at fortryde kontrakten afsluttes ved inden udløbet af ovennævnte frist at sende: Med formularen vedhæftet disse T&CS, i bilag 1 og sendt enten pr mail med kvittering for modtagelsen, eller via den tilgængelige kontaktformular fra webstedets kundeområde. Enhver anden eksplicit erklæring, utvetydigt, udtrykker sit ønske om at trække sig tilbage (for eksempel et brev sendes anbefalet med kvittering for modtagelsen).
 • 7.3 Under alle omstændigheder skal Kunden tilkendegive ønske om at fortryde uden tvetydighed og utvetydig.
 • 7.4 Når HOORTRADE modtager fortrydelsesformularen behørigt udfyldt, vil den sender kunden uden forsinkelse en bekræftelse på modtagelsen af hans tilbagetrækning på et varigt medium, til den e-mailadresse, der er angivet af kunden ved bestilling.
 • 7.5 Enhver returnering af et Produkt fra Kunden til HOORTRADE før modtagelse af kvitteringen for modtagelsen og/eller en skriftlig bekræftelse fra HOORTRADE med angivelse af stedet/stedet, hvor dette produkt skal være returneres, vil blive afvist af HOOTRADE og returneret til afsenderen.
 • 7.6 Under alle omstændigheder vil Kunden være forpligtet til at returnere Produkterne til HOORTRADE eller enhver anden person udpeget af HOORTRADE, uden unødig forsinkelse og senest inden fjorten (14) dage efter meddelelse om sin beslutning om at trække sig tilbage. Under alle omstændigheder Kunden skal returnere det eller de pågældende produkter til HOORTRADE i original emballage, inklusive den tilsendte vejledning og/eller eventuelt tilbehør.
 • 7.7 Til dette formål og i betragtning af produkternes art, HOORTRADE tilbyder Kunden en service til returnering af Produkter pga. deres volumen og/eller vægt. Omkostningerne ved returnering af produkterne er opgjort af faste omkostninger på 26,45 euro inklusive skat pr. pakke + variabel omkostninger afhængig af pakkens vægt (se tabel nedenfor).
  PAKKENS VÆGT TIL (i KG) OMKOSTNINGER TIL FEEDBACK FOR PAKKE-afgift inkluderet
  1 46,85 €
  2 47,75 €
  3 48,65 €
  4 49,56 €
  5 50,46 €
  6 51,36 €
  7 52,26 €
  8 53,17 €
  9 54,07 €
  10 54,97 €
  11 55,87 €
  12 56,78 €
  13 57,68 €
  14 58,58 €
  15 59,48 €
  16 60,39 €
  17 61,29 €
  18 62,19 €
  19 63,09 €
  20 64,00 €
  21 64,90 €
  22 65,80 €
  23 66,70 €
  24 67,61 €
  25 68,51 €
  26 69,41 €
  27 70,31 €
  28 71,21 €
  29 72,12 €
  30 73,02 €

  Enhver nyttig verifikation udføres under alle omstændigheder af HOORTRADE ved modtagelse af produkterne. For at HOORTRADE kan gennemføre de nødvendige kontroller og administrere sin udbetalingsanmodning optimalt forhold, anbefaler HOORTRADE på det kraftigste, at Kunden sender ham et fotografi af det/de returnerede produkt(er) og pakken/pakkerne før afsendelse. HOORTRADE beder Kunden om at fjerne transportetiketterne på pakkerne. Varer returneres ufuldstændige, beskadigede, beskadigede pga forkert håndtering fra kundens side vil ikke blive refunderet fuldt ud. HOORTRADE vil meddele kunden værdien af erstatning svarende til den lidte skade.

 • 7.8 I tilfælde af udnyttelse af sin fortrydelsesret af Kunden vil alle de beløb, som Kunden har betalt, blive refunderet til ham af HOORTRADE, uden unødig forsinkelse, inden for fjorten (14) dage fra den dato, hvor HOORTRADE er informeret om Kundens beslutning om at trække sig tilbage. De tilsvarende returneringsomkostninger vil blive fratrukket tilbagebetalt beløb. Denne tilbagebetaling kan udskydes indtil produkterne inddrives, eller indtil Forbrugerkunden har fremlagt bevis for forsendelse af disse produkter med et fotografi af produktet og pakke, idet den valgte dato er datoen for den første af disse begivenheder. Tilbagebetalingen vil ske med samme betalingsmiddel som det bruges ved afgivelse af ordren, medmindre Kunden udtrykkeligt accepterer det brugen af et andet betalingsmiddel og forudsat at refusion giver ikke anledning til omkostninger for Kunden.

8. GARANTI FOR PRODUKTERNE

JURIDISKE GARANTIER

Når forbrugeren fungerer som en juridisk garanti for overensstemmelse, har en periode på to år fra leveringen af varerne til at handle; han kan vælge mellem reparation eller udskiftning af varen, med forbehold af omkostningsbetingelserne fastsat i artikel L.217-9 i forbrugerkodeksen; med undtagelse af brugte varer, er den fritaget for at bevise, at manglen eksisterer varens overensstemmelse i løbet af de 24 måneder efter leveringen af den gode.
Den juridiske garanti for overensstemmelse gælder uafhængigt af evt kommerciel garanti ydes.
Forbrugeren kan beslutte at gennemføre garantien mod skjulte mangler ved den solgte ting i henhold til artikel 1641 i den Civil Code, medmindre sælger har fastsat, at han ikke vil være bundet ved enhver garanti; i tilfælde af en implementering af denne garanti, køber har valget mellem løsningen af salget eller en nedsættelse af salgsprisen i overensstemmelse med artikel 1644 i Civil Kode. Han har en frist på to år fra opdagelsen af defekten.
Udsættelse, suspension eller afbrydelse af begrænsningen kan ikke have den virkning, at den ekstinktive forældelsesfrist forlænges ud over tyve år fra dagen for fødslen af retten iht artikel 2232 i den civile lovbog.
Ethvert produkt, der repareres inden for rammerne af den juridiske garanti for overensstemmelse, nyder godt af en forlængelse af denne garanti på seks måneder.

 • 8.1 Alle produkter erhvervet på webstedet drager fordel af følgende juridiske garantier i henhold til den civile lovbog og forbrugerloven.
 • 8.2 Kunden er dog behørigt informeret om, at enhver ændring, skæring, personalisering af en eller flere dele af produkterne leveret forhindrer anvendelsen af de tilhørende juridiske garantier, defineret nedenfor.

LOVLIG GARANTI FOR OVERENSSTEMMELSE

 • 8.3 I henhold til artikel L.217-4 og følgende i forbrugerlovgivningen, sælger er forpligtet til at levere varer, der er i overensstemmelse med kontrakten indgået med forbrugeren Kunden og at reagere på enhver mangel på overensstemmelse, der eksisterer under leveringen af produktet. Garantien overensstemmelse kan gøres gældende, hvis der skulle være en mangel på dagen for tage produktet i besiddelse.
 • 8.4 Dog når manglen er opstået inden 24 måneder herefter dato, formodes det at opfylde denne betingelse. Men i overensstemmelse med artikel L.217-7 i forbrugerlovgivningen, "kan sælgeren anfægte denne formodning, hvis den ikke er forenelig med arten af [Produkt] eller den påståede mangel på overensstemmelse”. I denne henseende, HOORTRADE kan analysere det omstridte produkt for at afgøre om den konstaterede mangel eksisterede på dagen for leveringen af den Produkt til kunden. På den anden side, efter denne periode på 24 måneder, vil det være op til Kunden at bevise, at manglen eksisterede på tidspunktet for overtagelsen af produktet.
 • 8.5 I overensstemmelse med artikel L.217-9 i forbrugerlovgivningen, "i i tilfælde af manglende overensstemmelse, vælger køber mellem reparation og udskiftning af varerne. Sælger kan dog ikke fortsætte efter købers valg, hvis dette valg medfører en åbenbart uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til den anden metode, under hensyntagen til varens værdi eller betydningen af defekt. Han er da forpligtet til at fortsætte, medmindre dette er umuligt, efter den metode, som køber ikke har valgt”.

LOVLIG GARANTI MOD SKJULTE FEJL

 • 8.6 I henhold til artikel 1641 til 1649 i Civil Code, kunden kan anmode om udnyttelse af garantien mod skjulte mangler, hvis de fremviste mangler har ikke vist sig ved købet, er før kl købet, og er tilstrækkeligt alvorlige (manglen skal enten gøre produktet uegnet til den brug, det er beregnet til, eller formindske denne brug i en sådan grad, at køber ikke ville have købt produktet eller ville ikke have købt det til en sådan pris hvis han havde oplevet defekten).
 • 8.7 Klager, anmodninger om godtgørelse for et produkt, der ikke overholder kravene skal ske pr. post eller via kontaktformularen dedikeret til dette formål og tilgængelig på webstedet fra kundeområdet. Kunden vil blive refunderet ved bankoverførsel for beløbet for sin ordre. Omkostningerne af tilbagebetalingsproceduren (især returforsendelsesomkostningerne vedr det pågældende produkt) forbliver HOORTRADE's ansvar.

KOMMERCIEL GARANTI

 • 8.8 Uden at det berører retten til at drage fordel af de gældende juridiske garantier, som nævnt ovenfor, og som HOORTRADE forbliver bundet af for at garantere produkternes overensstemmelse, kan kunden nyde godt af en yderligere kommerciel garanti, afhængigt af produktet/produkterne erhvervet.
 • 8.9 Den kommercielle garanti er betinget af betaling.

  Varigheden og størrelsen af den kommercielle garanti er også angivet på kundens faktura, der fremgår af hans kundeområde.

9. ANSVAR

 • 9.1 Hver af parterne påtager sig ansvaret for konsekvenserne som følge af dens fejl, fejl eller udeladelser og forårsager direkte skade på den anden part.

KUNDENS ANSVAR

 • 9.2 Kunden er alene ansvarlig for kvalitet, præcision, relevansen og nøjagtigheden af de oplysninger, han giver på webstedet for formålet med at afgive og validere sin ordre. Enhver fejl fra hans side vedrørende de oplysninger, der meddeles til HOORTRADE ved placering af sin ordre og sandsynligvis vil påvirke leveringen af de bestilte produkter kan give anledning til en ny fakturering fra HOORTRADE af de nødvendige omkostninger til sørge for en ny levering. HOORTRADEs ansvar kan i no være engageret i denne henseende.
 • 9.3 Kunden er alene ansvarlig over for HOORTRADE og hvor gældende, tredjeparter for enhver skade af enhver art, forårsaget af information, der er kommunikeret, transmitteret eller formidlet på anledning af tildelingen af sin ordre og anvendelsen af disse T&CS, samt enhver misligholdelse fra dens side af disse kontraktmæssige bestemmelser.
 • 9.4 Kunden er alene ansvarlig for valget af Produkter, der han bestiller gennem siden.
 • 9.5 Montering og montering af det/de leverede Produkt(er) udføres ud under kundens fulde ansvar. Tilsvarende kan evt mulig udskæring af produktet eller ændring af en del, der består af Produktet udføres under eget ansvar Kunde. HOORTRADE kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for en forsamling, der ikke overholder kunstens regler eller med de monterings- og brugsvejledning.
 • 9.6 For at sikre en korrekt behandling af Kundens klage skal Kunden skal undersøge tilstanden og indholdet af sin pakke på leveringsdag med henblik på at formulere de nødvendige forbehold iht betingelserne i artikel 5) og underrette straks til HOORTRADE via kontaktformularen enhver defekt fundet. I tilfælde af en mangel bemærket, må Kunden ikke fortsætte med monteringen af Produkt før behandlingen af hans klage af HOORTRADE (se behandlingstider i artikel 8.9 i disse T&CS). I tilfælde af montering af produktet kan HOORTRADE ikke holdes ansvarlig for mangler observeret, når produktet er blevet samlet. Følgelig, hvis Kunden informerer ikke HOORTRADE om eksistensen af en defekt del og samler den som en del af samlingen af Produktet, han kan ikke stole på delens manglende overensstemmelse.
 • 9.7 Når han overlader montering og installation af Produktet erhvervet til en tredjeparts professionel serviceudbyder eller installatør, sidstnævnte forbliver eneansvarlig for forsamlingen, midlet implementeret til dette formål og enhver skade, der måtte opstå for Kunde. og/eller produktet ved lejligheden eller i slutningen af dets installation. HOORTRADEs ansvar kan under ingen omstændigheder være engageret i denne henseende. Enhver anmodning til HOORTRADEs eftersalg service i dette tilfælde vil blive afvist af HOORTRADE. Enhver mulig fejl i strukturen eller formen af en del af produktet inden dets montering, boring mv skal i så fald anmeldes til HOORTRADE uden forsinkelse, idet det specificeres, at Kunden da forpligter sig til at suspendere den forsamling, der er betroet tredjemand professionel. HOORTRADE kan ikke holdes ansvarlig for manglen observeret, hvis den omstridte del var installeret eller indbygget i Produktets struktur på trods af meddelelsen sendt til HOORTRADE.

HOORTRADES ANSVAR

 • 9.8 HOORTRADE implementerer alle de nødvendige foranstaltninger, der skal sikre Kunden levering af kvalitetsprodukter og under optimale forhold. HOORTRADE påtager sig det fulde ansvar for de produkter, der tilbydes Kunder på webstedet og vil udelukkende behandle potentielle klager i forbindelse med nævnte produkter.
 • 9.9 HOORTRADE kan dog ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader, som ville kunne henføres enten til kunden selv eller til uforudsigelig og uoverstigelig begivenhed fra en tredjepart uden forbindelse til kontrakten eller til tilfælde af force majeure.
 • 9.10 Endvidere kan den ikke holdes ansvarlig i tilfælde af skade påføres kunden i forbindelse med forkert brug eller montering/montering af produkterne, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne, om denne installation udføres af Kunden selv eller en service udbyder. tredjepart bemyndiget af kunden.
 • 9.11 I tilfælde af en kundeklage relateret til en defekt noteret på et produkt, forpligter HOORTRADE sig til at bekræfte modtagelsen af Kundens anmodning inden for otteogfyrre (48) arbejdstimer fra modtagelsen af Kundens komplette fil (reference, mængde, fotos, evt oplysninger anmodet af HOORTRADE). I tilfælde af en defekt noteret på et Produkt og bekræftet af HOORTRADE, forpligter HOORTRADE sig til at tilbyde kunden en løsning tilpasset hans anmodning inden fjorten kalenderdage fra bekræftelsen af behandlingen af klagen.

10. FORCE MAJEURE

 • 10.1 "Force majeure" er defineret som enhver hændelse uden for en persons kontrol af parterne, og som ikke med rimelighed kan forudses på tidspunktet for indgåelsen af den kontrakt, der er etableret mellem HOORTRADE og Klient. En sådan begivenhed vil blive karakteriseret, når festen, offer for en sådan hændelse, forhindres i at udføre sin kontraktlige korrekthed forpligtelser, på trods af gennemførelsen af passende og passende foranstaltninger, der skal begrænse virkningerne.
 • 10.2 Ingen af parterne kan holdes ansvarlige over for den anden for manglende opfyldelse eller forsinkelser i udførelsen af en forpligtelse hidrørende fra disse T&CS, som ville skyldes den anden parts forhold fortløbende ved indtræden af et tilfælde af force majeure, som anerkendt og defineret af fransk retspraksis.
 • 10.3 Tilfældet af force majeure suspenderer de forpligtelser, der følger af disse T&CS i hele dens eksistens og ingen af parterne kan i denne periode gyldigt påberåbe sig eksistensen af et sådant tilfælde af force majeure i henhold til artikel 1218 i Civil Code for at retfærdiggøre ophøret af sit kontraktforhold med anden part. Men hvis tilfældet af force majeure havde en varighed på eksistens mere end tredive (30) på hinanden følgende dage, ville det give anledning til automatisk opsigelse af disse T&CS af en eller anden af de parter, otte (8) dage efter afsendelse af anbefalet brev med kvittering for modtagelsen af denne beslutning.

11. IMMATERIELLE EJENDOMME

 • 11.1 Webstedet, såvel som databaser, tekster, dokumenter, information, billeder, fotografier, grafik, logoer eller andre data er beskyttet i henhold til artikel L.111-1 og følgende i Intellectual Ejendomskode og forbliv HOORTRADEs eksklusive ejendom eller, hvor gældende, af deres respektive ejere, som HOORTRADE har fra opnået de nødvendige driftstilladelser.
 • 11.2 HOORTRADE forbliver ejeren af alle immaterielle rettigheder indgivet og registreret hos National Institute of Intellectual Ejendom (INPI) og relateret til webstedet, såvel som alle intellektuelle ejendomsrettigheder og ophavsrettigheder. forfatter i forhold til enhver anden kendetegn, der tilhører ham.
 • 11.3 Enhver reproduktion og/eller repræsentation, downloading, oversættelse, tilpasning, udnyttelse, distribution, formidling og/eller kommunikation, i enhver form, uanset om det er kommercielt eller ej, af hele eller dele af webstedet eller af nogen af rettighederne intellektuel ejendom at tilhøre HOORTRADE er strengt forbudt. Kunden også afholder sig fra enhver handling og enhver handling, der kan forventes direkte eller indirekte krænke HOORTRADEs intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • 11.4 I tilfælde af krænkelse af den intellektuelle ejendomsret rettigheder vedrørende webstedet eller rettighederne tilhørende HOORTRADE, kunden opfordres til at indberette det til HOORTRADE via kontaktformularen i kundeområde på webstedet.

12. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

13. SPROG I T&C'erne

 • 13.1 Disse vilkår og betingelser er skrevet på fransk.
 • 13.2 I tilfælde af at de skulle oversættes til en eller flere sprog, vil kun versionen af teksten på fransk have forrang i tilfælde af en tvist.

14. RIGTIG GÆLDENDE OG JURISDIKTION KOMPETENT

 • 14.1 Disse vilkår og betingelser er underlagt fransk lov.
 • 14.2 I tilfælde af en tvist, som disse T&CS (eller en af deres klausuler) og/eller forholdet mellem parterne kunne give anledning Kunden kan efter eget valg beslaglægge ud over en af de jurisdiktioner, der er territorialt kompetente i henhold til Code of Civil procedure, jurisdiktionen for det sted, hvor han boede på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten eller indtræden af den skadevoldende begivenhed.
 • 14.3 I henhold til artikel L.612-1 i forbrugerkodeksen erindres det at "enhver forbruger har ret til vederlagsfrit at gøre brug af en forbruger mægler med henblik på en mindelig løsning af tvisten mellem ham og en professionel. Til dette formål garanterer den professionelle forbrugeren effektiv brug af et forbrugerformidlingssystem”.
 • 14.4 I henhold til bekendtgørelse nr. 2015-1033 af 20. august 2015 og gennemførelsesdekret nr. 2015-1382 af 30. oktober 2015, enhver såkaldt forbrugertvist eller tvist, med forbehold af artikel L.612-2 i Forbrugerkodeks, kan være genstand for en mindelig løsning af mediation med CMAP – Center for Mediation og Voldgift af Paris.
 • 14.5 For at forelægge sin tvist til mægleren kan Kunden:
  • - udfyld formularen på CMAP-webstedet: www.mediateur-conso.cmap.fr; Eller,
  • - sende deres anmodning med almindelig eller anbefalet post til CMAP Médiation Consumption, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS; Eller,
  • - send en e-mail til consumer@cmap.fr.
 • 14.6 Det erindres, at mægling ikke er obligatorisk, medmindre andet er tilfældet fastsat ved lov, og foreslås med henblik på at løse tvister ved undgå at klage til retfærdighed

BILAG 1 – MODEL FOR FORM FOR TILBAGETRÆKNING

(Udfyld og send kun denne formular tilbage, hvis du ønsker at trække tilbage fra KONTRAKTEN)

Til opmærksomhed fra HOORTRADE, 83-85 boulevard du parc de l'Artillerie - 69007 LYON - Frankrig

Jeg meddeler dig hermed, at jeg trækker mig ud af kontrakten vedr ordrenummer:

Og vedrørende nedenstående produkt(er):

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Modtaget den: __ / __/ ____

Jeg accepterer returservicen, der tilbydes af Hoortrade (afsnit 7.7 i T&C'er)

Dato: __ / __ / ____

Underskrift (kun i tilfælde af meddelelse om denne formular på papir):

BILAG 2 – LISTE OVER POSTNUMMER IKKE LEVERET MED HOORTRADE

Land By postnumre
Frankrig
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Tyskland
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Neuwerk 27499
Frauenchiemsee 83256
Kroatien
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Danmark
Rønne 3700
Aakirkeby 3720
Nexø 3730
Svaneke 3740
Østermarie 3751
Gudhjem 3760
Allinge 3770
Klemensker 3782
Hasle 3790
Sejerø 4592
Aero 5960
Ærøskøbing 5970
Søby Ærø 5985
Fanø 6720
Fur 7884
Samsø 8305
Anholt 8592
Læsø 9940 - 9950 - 9960
Spanien
Îles Baléares 07xxx
Badajoz 06000 ➜ 06019
06010 ➜ 06012
06070 - 06071 - 06080
La Pilara 06009
Base Aerea Talavera Real 06050
Olivenza 06100
Cheles 06105
San Benito De La Contienda 06106
Villarreal 06107
Santo Domingo - San Jorge De Alor 06108
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza 06109
Villanueva Del Fresno 06110
Oliva De La Frontera 06120
Zahinos 06129
Valverde De Leganes 06130
Alconchel 06131
Higuera De Vargas 06132
Taliga 06133
Valencia Del Mombuey 06134
Talavera La Real 06140
Santa Marta 06150
Barcarrota 06160
Alvarado - La Albuera 06170
Almendral 06171
Torre De Miguel Sesmero 06172
Nogales 06173
Salvaleon 06174
Salvatierra De Los Barros 06175
La Morera - La Parra 06176
Valle De Matamoros 06177
Valle De Santa Ana 06178
Gevora Del Caudillo 06180
Sagrajas 06181
Alcazaba 06182
Novelda Del Guadiana 06183
Pueblonuevo Del Guadiana 06184
Valdelacalzada 06185
Guadiana Del Caudillo 06186
Guadajira 06187
La Roca De La Sierra 06190
Puebla De Obando 06191
Villar Del Rey 06192
Botoa - Puente De Zapaton 06193
Valdebotoa 06194
Balboa - Villafranco Del Guadiana 06195
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas 06196
Entrin Alto - Entrin Bajo 06197
Almendralejo 06200
Aceuchal 06207
Villalba De Los Barros 06208
Solana De Los Barros 06209
Torremegia 06210
Villafranca De Los Barros 06220
Ribera Del Fresno 06225
Hinojosa Del Valle 06226
Llera 06227
Hornachos 06228
Puebla Del Prior 06229
Los Santos De Maimona 06230
Fuente De Cantos 06240
Calzadilla De Los Barros 06249
Bienvenida 06250
Monesterio 06260
Segura De Leon 06270
Fuentes De Leon 06280
Usagre 06290
Montemolin 06291
Calera De Leon 06292
Cabeza La Vaca 06293
Zafra 06300
Puebla De Sancho Perez 06310
Medina De Las Torres 06320
Atalaya 06329
Valencia Del Ventoso 06330
Fregenal De La Sierra 06340
Higuera La Real 06350
Fuente Del Maestre 06360
Burguillos Del Cerro 06370
Valverde De Burguillos 06378
Jerez De Los Caballeros 06380
Valuengo 06389
Brovales - La Bazana 06389
Feria 06390
La Lapa 06391
El Raposo 06392
Alconera 06393
Bodonal De La Sierra 06394
Don Benito 06400
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos 06410
Medellin 06411
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares 06412
Mengabril 06413
Yelbes 06415
Castuera 06420
Monterrubio De La Serena 06427
Puerto Hurraco 06428
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada 06429
Zalamea De La Serena 06430
Esparragosa De La Serena 06439
Malpartida De La Serena 06440
Higuera De La Serena 06441
Retamal De Llerena 06442
Campillo De Llerena 06443
Valencia De Las Torres 06444
Higuera De Llerena 06445
San Cristobal De Zalamea 06446
Quintana De La Serena 06450
Valle De La Serena 06458
La Guarda 06459
Campanario 06460
Magacela 06468
La Coronada 06469
Guareña 06470
Villagonzalo 06473
Valdetorres 06474
Oliva De Merida 06475
Palomas 06476
Puebla De La Reina 06477
Manchita 06478
Cristina 06479
Montijo 06480
La Nava De Santiago 06486
Cordobilla De Lacara 06487
Carmonita 06488
Lacara, De (Poblado) 06489
Puebla De La Calzada 06490
Lobon 06498
Barbaño 06499
San Vicente De Alcantara 06500
Alburquerque 06510
La Codosera 06518
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga 06519
Cabeza Del Buey 06600
Peñalsordo 06610
Zarza Capilla 06611
Capilla 06612
Helechal 06613
Almorchon 06614
Nava, La (De Almorchon) 06615
Esparragosa De Lares 06620
Puebla De Alcocer 06630
Talarrubias 06640
Siruela 06650
Sancti-Spiritus 06655
Garlitos 06656
Risco 06657
Tamurejo 06658
Baterno 06659
Fuenlabrada De Los Montes 06660
Herrera Del Duque 06670
Villarta De Los Montes 06678
Peloche 06679
Castilblanco 06680
Valdecaballeros 06689
Garbayuela 06690
Pantano De Cijara 06691
Helechosa De Los Montes 06692
Villanueva De La Serena 06700
Entrerrios 06710
Gargaligas 06711
Zurbaran 06712
Los Guadalperales 06713
La Haba 06714
Rena 06715
Villar De Rena 06716
Palazuelo 06717
Puebla De Alcollarin 06717
Castillo De La Encomienda 06718
El Torviscal 06719
Valdivia 06720
Acedera - Obando 06730
Vegas Altas 06731
Orellana La Vieja 06740
Orellana De La Sierra 06750
Navalvillar De Pela 06760
Casas De Don Pedro 06770
Merida 06800
Calamonte 06810
Don Alvaro 06820
La Zarza 06830
Alange 06840
Arroyo De San Servan 06850
Esparragalejo 06860
La Garrovilla 06870
Torremayor 06880
Valverde De Merida 06890
Mirandilla 06891
Trujillanos 06892
San Pedro De Merida 06893
Aljucen 06894
El Carrascalejo 06894
Llerena 06900
Puebla Del Maestre 06906
Pallares 06907
Santa Maria La Nava 06908
Trasierra 06909
Granja De Torrehermosa 06910
Peraleda Del Zaucejo 06919
Azuaga 06920
Valverde De Llerena 06927
Malcocinado 06928
La Cardenchosa 06929
Berlanga 06930
Maguilla 06939
Ahillones 06940
Villagarcia De La Torre 06950
Casas De Reina 06960
Reina 06970
Fuente Del Arco 06980
Bohonal 13110
Estland
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Finland
Helsinki 00190
Tirmo 07360
Pellinki 07370
Suurpellinki 07390
Barösund 10270
Tammisaari 10600
Velkua 21195
Lillandet 21650
Nauvo 21660
Pärnäinen 21670
Nötö 21680
Korppoo 21710
Korpoström 21720
Utö 21740
Norrskata 21750
Houtskari 21760
Mossala 21770
Emkarby 22220
Eckerö 22270
Storby 22271
Pålsböle 22310
Tjudö 22330
Geta 22340
Kastelholm 22520
Sund 22530
Vårdö 22550
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Gottby 22130
Jomala 22150
Emkarby 22220
Hammarland 22240
Eckerö 22270 - 22271
Pälsböle 22310
Ödkarby 22320
Tjudö 22330
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Saltvik 22430
Kastelholm 22520
Sund 22530
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Kökar 22730
Seglinge 22810
Kumlinge 22820
Enklinge 22830
Lappoby-Åland 22840
Torsholma 22910
Brändö - Åland 22920
Fiskö 22930
Åva 22940
Jurmo - Åland 22950
Värdö 22550
Åva 22940
Iniö 23390
Angelniemi 25230
Hiittinen 25940
Rosala 25950
Högsåra 25960
Kesälahti 59800
Suurikylä 59810
Purujärvi 59820
Isokyrö 61500
Lehmäjoki 61520
Orismala 61550
Orisberg 61560
Norinkylä 61840
Kristiinankaupunki 64100
Tiukka 64140
Närpes 64200
Kalax 64210
Yttermark 64220
Närpes St 64230
Böle 64240
Pjelax 64250
Kaskinen 64260
Lapväärtti 64300
Dagsmark 64320
Karijoki 64350
Myrkky 64370
Metsälä 64440
Kallträsk 64450
Härkmeri 64460
Skaftung 64480
Siipyy 64490
Nämpnäs 64510
Norrnäs 64530
Rangsby 64550
Övermark 64610
Teuva 64700
Perälä 64720
Horo 64740
Peltola 64760
Äystö 64770
Vanhakylä 64810
Kärjenkoski 64820
Villamo 64830
Heikkilänjoki 64840
Möykky 64850
Isojoki 64900
Kodesjärvi 64930
Vaasa 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380
Sundom 65410
Sulva 65450
Tölby 65460
Rimal 65470
Vikby 65480
Helsingby 65520
Mustasaari 65610
Karperö 65630
Koskö 65650
Singsby 65710
Jungsund 65730
Iskmo 65760
Raippaluoto 65800
Björköby 65870
Norra Vallgrund 65920
Södra Vallgrund 65930
Söderudden 65970
Maalahti 66100
Övermalax 66140
Långåminne 66160
Korsnäs 66200
Molpe 66210
Bergö 66220
Korsbäck 66230
Petolahti 66240
Svarvar 66260
Pörtom 66270
Taklax 66280
Harrström 66290
Töjby 66295
Jurva 66300
Niemenkylä 66320
Hakko 66330
Sarvijoki 66340
Tainus 66350
Kesti 66360
Närvijoki 66370
Laihia 66400
Ruto 66420
Vedenoja 66430
Tervajoki 66440
Jakkula 66450
Haapala 66460
Jukaja 66470
Vähäkyrö 66500
Merikaarto 66510
Veikkaala 66520
Koivulahti 66530
Petsmo 66540
Västerhankmo 66550
Österhankmo 66560
Kuni 66580
Vassor 66590
Vöyri 66600
Maksamaa 66640
Bertby 66660
Kaurajärvi 66680
Kaitsor 66710
Oxkangar 66730
Nurmes 75500
Nurmes 75530
Savikylä 75650
Ylä-Luosta 75680
Valtimo 75700
Karhunpää 75710
Pajukoski 75740
Puukari 75770
Mujejärvi 75790
Ylä-Valtimo 75840
Saramo 75890
Petäiskylä 75930
Mujejärvi 75940
Kohtavaara 75970
Höljäkkä 75990
Joensuu 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260
Reijola 80330
Ylämylly 80400
Onttola 80510
Lehmo 80710
Kontiolahti 80770
Kontioniemi 80780
Kontioranta 80790
Paihola 80850
Kulho 80910
Kontiolahti 81100
Katajaranta 81120
Romppala 81160
Eno 81200
Louhioja 81210
Jakokoski 81220
Mönni 81230
Lehtoi 81235
Ahveninen 81260
Paukkaja 81270
Uimaharju 81280
Ukkola 81290
Haapalahti 81295
Kuismavaara 81320
Luhtapohja 81330
Tokrajärvi 81350
Sarvinki 81360
Revonkylä 81390
Tyrjänsaari 81420
Kivilahti 81430
Huhus 81450
Käenkoski 81460
Naarva 81470
Vuonisjärvi 81560
Kelvä 81570
Vuonislahti 81590
Hattuvaara 81650
Lehmikylä 81660
Lieksa 81700
Lieksa 81720
Pankakoski 81750
Jamali 81810
Kylänlahti 81820
Mätäsvaara 81850
Viekijärvi 81860
Pankajärvi 81950
Jongunjoki 81970
Heinävaara 82110
Keskijärvi 82120
Kiihtelysvaara 82140
Oskola 82160
Uskali 82170
Huhtilampi 82180
Hammaslahti 82200
Suhmura 82210
Niittylahti 82220
Nieminen 82290
Rääkkylä 82300
Oravisalo 82310
Rasivaara 82335
Tikkala 82350
Onkamo 82360
Tolosenmäki 82380
Haarajärvi 82395
Puhos 82430
Hummovaara 82460
Heinoniemi 82490
Kitee 82500
Kiteenlahti 82510
Juurikka 82580
Närsäkkälä 82590
Tohmajärvi 82600
Värtsiläv 82655
Uusi-Värtsilä 82660
Kaurila 82670
Niirala 82675
Littilä 82685
Kovero 82710
Tuupovaara 82730
Öllölä 82750
Hoilola 82760
Kaustajärvi 82770
Marjovaara 82815
Maukkula 82820
Haukivaara 82830
Pirttiaho 82840
Kinnasniemi 82850
Kokinvaara 82865
Luutalahti 82870
Mannervaara 82880
Ilomantsi 82900
Sonkaja 82915
Lehtovaara 82960
Hattu 82967
Möhkö 82980
Liperi 83100
Salokylä 83130
Puromäki 83140
Roukalahti 83150
Tutjunniemi 83160
Risti 83320
Kaatamo 83330
Kaarnalampi 83340
Viinijärvi 83400
Käsämä 83430
Vaivio 83450
Harinjärvi 83460
Ahonkylä 83480
Outokumpu 83500
Kokonvaara 83550
Kuusjärvi 83630
Varislahti 83660
Polvijärvi 83700
Kuorevaara 83720
Sotkuma 83750
Sola 83760
Horsmanaho 83780
Kinahmo 83825
Hukkala 83830
Ruvaslahti 83835
Saarivaara 83840
Martonvaara 83855
Polvela 83870
Kajoo 83880
Juuka 83900
Paalasmaa 83910
Vihtasuo 83915
Nunnanlahti 83940
Ahmovaara 83950
Koli 83960
Tuopanjoki 83985
Hailuoto 90480
Italien
Undtagen Sicilien og Sardinien
Ventotene 04020
Ponza 04027
Sardaigne 07000 ➜ 09999
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Campione* 22060
Livigno* 23030
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto 58012
Île d'Elbe & Thyrréniennes 58013 - 58018
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Norge
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Holland
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Portugal
Madère 9000 ➜ 9390
9400
Açores 9500 ➜ 9690
9700 ➜ 9950
9960 ➜ 9989
Sverige
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036 - 13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Drottningskär 37022
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Nordkoster 45204
Sydkoster 45205
Åstol 47112 - 47113
Dyrön 47114 - 47115
Västra Götaland 47500 ➜ 47599
Gotland 62000 ➜ 62999
Holmön 91803
Blidö 76017
Yxlan 76018
Stockholm Tomteboda 76019

Levering
4/7 dage

Sikker
betalinger

Gratis fragt

Kontaktløs
levering

Sikker betaling

Visa
Mastercard
PayPal
ApplePay
GooglePay

Velkommen til Cazeboo!

Med speciale i online salg af moderne udvendige indretninger, især terrasse- og havebeklædninger, gør Cazeboo det til en ære at tilbyde dig et komplet tilbud for at tilføre værdi til dit eksteriør iflg. de seneste markedstendenser, til ultra-konkurrencedygtige priser!

Kvalitet til den rigtige pris! Dette er Cazeboos motto!

Alle vores produkter er gennemtænkt og designet i sætform.
Nem og hurtig at installere, samle dine Cazeboo-pergolaer, lysthuse og carporte selv vil være en barneleg.

Alle vores modeller er designet til at kombinere både sikkerhed og æstetik.

Cazeboo tilbyder dig valget, der opfylder alle dine ønsker og krav: canvas pergola, bioklimatisk, havelåge, carport, kiosk, ...
Hos Cazeboo bliver alt gjort for at tilfredsstille dig!
Opdag også alt vores tilbehør til et eksteriør, der ligner dig: lærred og reservedele til tag vil blive tilbudt for at perfektionere dit projekt .

For at lette dit valg har du alle de tekniske oplysninger, en detaljeret produktbeskrivelse samt visuelle oplysninger på alle vores produktblade.

Betalinger er sikre og levering er gratis, så profit tag den og få en god shopping!